Site-ul www.pravalia-cu-surprize.ro, numit în continuare PRAVALIA CU SURPRIZE, este proprietatea Marcu C. Ruxandra Maria I.I., cu sediul în Bucuresti, sector 6, Str. Tg. Neamt Nr. 16, cod poştal 062058, înregistrata la Registrul Comerţului sub numărul F40/768/2011, CUI 28114463, titulară a contului nr. RO64BRDE410SV14782304100 deschis la BRD, Agenţia kOGALNICEANU, numită în continuare I.I.MARCU C.RUXANDRA MARIA

Folosirea acestui site implică acceptarea termenilor şi condiţiillor de mai jos. Recomandăm citirea cu atenţie a acestora.Ne asumăm dreptul de a modifica aceste prevederi fără o altă notificare. Cea mai recentă versiune poate fi găsită accesând această pagină, numită “Termeni şi condiţii”.

I.I.MARCU C. RUXANDRA MARIA garantează utilizatorului acces limitat, în interes personal (efectuarea de comenzi online, informare), pe site-ul PRAVALIA CU SURPRIZE  şi nu îi conferă dreptul de a descărca sau de a modifica parţial sau integral site-ul, de a reproduce parţial sau integral site-ul, de a copia, de a vinde/revinde sau de a exploata site-ul în orice altă manieră, în scopuri comerciale sau contrare intereselor I.I.MARCU C. RUXANDRA MARIA

Dreptul de a crea o legătură web – link – către PRAVALIA CU SURPRIZE este limitat, neexclusiv şi revocabil, şi este acordat atât timp cât nu aduce neajunsuri de orice fel pentru I.I.MARCU C. RUXANDRA MARIA. sau oricăruia dintre partenerii noştri, numai după obţinerea în scris sau prin e-mail a acordului nostru.

1. Dreptul de autor al I.I.MARCU C. RUXANDRA MARIA asupra informaţiilor publicate pe site

Întregul conţinut al site-ului PRAVALIA CU SURPRIZE – imagini, texte, grafice, elemente de grafică web, e-mail-uri şi alte date – este proprietatea I.I.MARCU C. RUXANDRA MARIA. şi a furnizorilor săi şi este apărat de Legea pentru protecţia drepturilor de autor (legea nr. 8/1996) şi de legile privind proprietatea intelectuală şi industrială. Folosirea fără acordul I.I.MARCU C. RUXANDRA MARIA. a oricărora din elementele enumerate mai sus se pedepseşte conform legislaţiei în vigoare. Se permite folosirea site-ului PRAVALIA CU SURPRIZE numai în limitele menţionate în prezentul document.

2. Produsele şi serviciile oferite de I.I.MARCU C. RUXANDRA MARIA. pe site-ul PRAVALIA CU SURPRIZE, politica de preţuri

I.I.MARCU C. RUXANDRA MARIA. îşi rezervă dreptul de a-şi selecta clienţii. Produsele comercializate prin intermediul PRAVALIA CU SURPRIZE sunt noi şi în momentul livrării sunt însoţite de factură fiscală, conform legislaţiei în vigoare. Produsele şi serviciile sunt oferite în condiţiile respectării prevederilor prezentului document şi în limita stocului disponibil. Din acest motiv PRAVALIA CU SURPRIZE. îşi rezervă dreptul de a nu onora o anumită comandă în cazul în care respectivul produs nu se mai regăseşte stoc in cantitatea ceruta de catre client. Expresia IN STOC folosita in site este valabila pentru un numar de maxim 4 bucati/produs. La cererea clientului, putem solicita furnizorilor suplimentarea stocului, doar daca produsele solicitate se mai afla in oferta curenta a acestora.

Preţurile prezentate nu includ costurile de livrare, în afara cazului în care transportul gratuit se specifică în mod expres pe site. Preţul de achiziţie tipărit pe factură va fi acelaşi cu cel stabilit  în momentul confirmării comenzii ca fiind comandă fermă.

Foarte rar unele produse pot avea pe site preţuri greşite, stabilite în mod eronat de către aplicaţia noastră informatică. În aceste condiţii, întotdeauna se consideră preţ final cel acceptat de către client în cadrul discuţiilor purtate cu consultanţii de vânzări ai I.I.MARCU C. RUXANDRA MARIA

I.I.MARCU C. RUXANDRA MARIA. nu oferă nicio garanţie, în mod expres, nici implicit, în ceea ce priveşte inclusiv, dar fără limitare la, funcţionarea acestui site, informaţia, corectitudinea descrierilor, actualizarea conţinutului, produsele de pe site precum şi potrivirea lor pentru un anumit scop. Utilizatorii sunt de acord în mod expres că folosirea acestui site şi cumpărarea produselor sau serviciilor conexe se face pe propriul risc. Imaginile publicate pe site sunt cu strict cu titlu de exemplu, iar produsele livrate pot diferi de imaginile prezentate în orice mod (culoare, accesorii, aspect, etc.).

Informaţiile care prezintă un produs pe site (descrierile produselor, specificaţii tehnice, imagini) au caracter strict orientativ. I.I.MARCU C. RUXANDRA MARIA. îşi rezervă dreptul de a modifica descrierile şi specficaţiile produselor fără o notificare prealabilă.

3. Plata produselor

Plata produselor comandate pe site-ul PRAVALIA CU SURPRIZE conform acestor “Termeni şi condiţii” se poate efectua ramburs (la primirea coletului), cu card on line sau prin transfer bancar.

Plata produselor se poate realiza prin ordin de plată în contul nr. RO64BRDE410SV14782304100 deschis la BRD Agenţia KOGALNICEANU. Dovada plăţii trebuie trimisă către I.I.MARCU C. RUXANDRA MARIA la adresa de e-mail pravaliacusurprize@yahoo.com

4. Livrarea produselor

Livrarea produselor se va face prin curier oriunde în ţară. Nu livrăm în afara României. I.I.MARCU C. RUXANDRA MARIA. îşi rezervă dreptul de a confirma comenzile înainte de onorarea lor prin contactarea clienţilor. Costurile de expediere vor fi comunicate clienţilor înainte de livrarea produselor comandate.

În cazul în care clientul nu este găsit la adresa menţionată, în intervalul orar stabilit de comun acord, curierul nostru va reveni încă o dată după ce reuşeşte să ia contact cu acesta, după care comanda va fi anulată şi produsul returnat la sediu, clientul urmând să suporte costurile unei noi livrari, indiferent de valoarea produselor comandate.

Recepţia produselor reprezintă acceptul clientului că produsele au ajuns în stare bună şi corespund cantitativ şi calitativ cu ceea ce s-a comandat. Recepţia este facută în momentul semnării documentelor fiscale legale ce însoţesc coletul. Factura constituie contract de vânzare/cumpărare conform legislaţiei româneşti în vigoare. Clientul îşi exprimă acordul explicit la semnarea facturii cu privire la faptul că a primit produsele care sunt conforme cu comanda şi cu nevoile acestuia.

I.I.MARCU C. RUXANDRA MARIA. îşi rezervă dreptul să întârzie sau să anuleze livrări ale produselor comandate dacă acestea nu pot fi onorate din motive independente de I.I.MARCU C. RUXANDRA MARIA. care includ: greve, acte de terosrism, incendii, explozii, acţiuni guvernamentale, inundaţii, proteste, tulburări civile sau alte impedimente de forţă majoră conform uzanţelor legii româneşti.

În afară de cazul în care este agreat diferit de către I.I.MARCU C. RUXANDRA MARIA. şi client, I.I.MARCU C. RUXANDRA MARIA se descarcă de riscurile şi responsabilităţile asociate cu produsele comandate de client în momentul predării acestora către societatea de curierat sau către reprezentantul clientului. I.I.MARCU C. RUXANDRA MARIA va asigura ambalarea corespunzătoare a produselor comandate de către client şi va asigura transmiterea documentelor însoţitoare.

Valoarea maximă a daunelor ce pot fi plătite de I.I.MARCU C. RUXANDRA MARIA. faţă de orice client în cazul nelivrării sau a livrării necorespunzatoare este valoarea sumei încasate de I.I.MARCU C. RUXANDRA MARIA. de la acest client.

6. Garanţia produselor

I.I.MARCU C. RUXANDRA MARIA. asigură și garantează conformitatea bunurilor achiziționate precum și eventualele vicii ascunse. I.I.MARCU C. RUXANDRA MARIA se angajează să livreze produsul conform cu descrierea din cadrul site-ului  PRAVALIA CU SURPRIZE.

Condiţiile de garanţie sunt în conformitate cu Legea 449/2003 (modificată prin O.U.G. nr. 174/2008) şi O.G. 21/1992. La solicitarea garanţiei este necesară prezentarea produsului împreună cu accesoriile aferente şi copie de pe factura fiscală. În cazul în care produsele ajung neînsoţite de aceste documente, produsele pot fi returnate solicitantului/expeditorului fără a i se soluţiona garanţia.

Valoarea maximă a daunelor ce pot fi plătite de I.I.MARCU C. RUXANDRA MARIA faţă de orice client în cazul nelivrării sau a livrării necorespunzătoare este valoarea sumei încasate de  I.I.MARCU C. RUXANDRA MARIA de la acest client.

7. Dreptul de returnare a produselor cumpărate (exercitarea dreptul de retragere)

Clientul are dreptul să notifice în scris I.I.MARCU C. RUXANDRA MARIA. că renunţă la cumpărare, fără penalităţi şi fără invocarea unui motiv, în termen de 14 de zile calendaristice de la primirea produsului conform legii 51/2003 cu privire la regimul juridic al contractelor la distanţă şi de OUG nr.34/2014 şi poate returna produsul (produsele) în acelaşi termen de 14 de zile calendaristice.Returul nu poate fi onorat in urmatoarele cazuri :

 • în cazul în care data de expediere a notificării intenţiei de returnare specificată în cererea de returnare depăşeşte perioada de 14 de zile calendaristice, calculată din ziua lucrătoare următoare datei contractului onorat;
 • în cazul în care produsul returnat nu este în aceeaşi stare în care a fost livrat (şi cu documentele care l-au însoţit iniţial);
 • pentru clienţii persoane juridice.

Înainte de expirarea perioadei de retragere, clientul informează I.I.MARCU C. RUXANDRA MARIA cu privire la decizia sa de retragere din contract, folosind una dintre următoarele variante:

 • completarea unei declaratii de retragere şi expedierea  prin poştă sau e-mail;
 • orice altă declaraţie neechivocă în care clientul îşi exprimă decizia de retragere din contract.

Clientul returnează personal produsele sau le înmânează unei persoane autorizate de către I.I.MARCU C. RUXANDRA MARIA să recepţioneze produsele, fără întârziere nejustificată şi în decurs de cel mult 14 de zile de la data la care clientul a comunicat I.I.MARCU C. RUXANDRA MARIA. decizia sa de retragere din contract. Termenul este respectat dacă produsele sunt trimise înapoi de consumator înainte de expirarea perioadei de 14 de zile.

I.I.MARCU C. RUXANDRA MARIA returnează clientului contravaloarea produselor primită drept plată din partea acestuia, nu mai târziu de 14 zile calendaristice de la data la care este informat de decizia de retragere din contract a clientului. Returnarea sumelor este condiţionată de recepţionarea produselor care au făcut obiectul vânzării. Suma înapoiată va reprezenta contravaloarea produselor returnate, din care se scad costurile directe de returnare, în valoare de 20 de lei. Rambursarea cuantumului astfel calculat se face numai prin transfer bancar în contul indicat de către client, specificat în format IBAN. Nu se fac plăţi în numerar.

Clientul este responsabil în ceea ce priveşte diminuarea valorii produselor rezultată din manipularea acestora, diferit de ceea ce este necesar pentru determinarea naturii, caracteristicilor şi funcţionării produselor.

Din cauza varietăţii tipurilor de dispozitive de afişare (ecran de laptop, telefon mobil, tabletă, desktop PC), aspectul produselor (texturi, culori, finisaje) poate apărea uşor diferit faţă de aspectul real. O dată cu plasarea comenzii, clientul consimte că aceste diferenţe sunt independente de voinţa PRAVALIA CU SURPRIZE şi nu constituie motiv de anulare a comenzii şi/sau returnare a produselor.

8. Calitatea serviciilor de hosting, link-urile către alte site-uri, erori de funcţionare

Site-ul PRAVALIA CU SURPRIZE este găzduit de serverele unei terţe firme. I.I.MARCU C. RUXANDRA MARIA nu va putea fi făcută responsabilă pentru eventualele erori apărute pe site, indiferent de motivele apariţiei lor, acestea incluzând modificări ale site-ului, setări sau actualizări ale scripturilor programate, nu va putea fi făcută răspunzătoare pentru erorile apărute din cauza folosirii anumitor browsere pentru vizitarea site-ului PRAVALIA CU SURPRIZE.

I.I.MARCU C. RUXANDRA MARIA este înscrisă în Registrul General Pentru Protectia Datelor Cu Caracter Personal cu numărul 6688.

10. Politica de confidenţialitate

I.I.MARCU C. RUXANDRA MARIA garantează securitatea şi confidenţialitatea datelor găzduite şi transmise prin sistemul său informatic. Aceste informaţii vor putea fi folosite pentru a trimite utilizatorului confirmarea comenzilor, diverse oferte speciale, promoţii, etc. numai cu acordul prealabil al clientului. Furnizarea datelor personale nu implică obligativitate din partea utilizatorilor, iar aceştia pot refuza furnizarea acestor date în orice circumstanţe şi pot solicita în mod gratuit ştergerea acestora din baza de date. Orice astfel de cerere/notificare în vederea ştergerii acestora din baza de date, se va data, semna şi trimite prin e-mail de către persoana înscrisă în baza de date la adresa pravaliacusurprize@yahoo.com

I.I.MARCU C. RUXANDRA MARIA se obligă ca datele personale să nu fie difuzate către terţi. Datele personale vor putea fi însă transmise autorităţilor în drept să verifice tranzacţiile comerciale sau altor autorităţi în drept să efectueze orice verificări justificate în baza legii, dacă acest lucru va fi solicitat în conformitate cu legile în vigoare.

Din cauza modului prin care datele cu caracter personal stocate de sistemul PRAVALIA CU SURPRIZE sunt transmise pe cale electronică, I.I.MARCU C. RUXANDRA MARIA nu poate fi facută răspunzătoare în niciun fel de pierderea acestora sau de copierea informaţiilor de către persoane neautorizate, prin folosirea de aparatură sau software de interceptare. La sesizarea utilizatorilor vom lua toate măsurile şi vom pune la dispoziţie toate fişierele necesare organelor competente abilitate să rezolve acest tip de infracţiune.

Informaţiile furnizate către I.I. MARCU C. RUXANDRA MARIA sunt folosite numai în scopul pentru care au fost introduse (efectuarea comenzilor, trimiterea de mesaje personalului I.I.MARCU C. RUXANDRA MARIA, transmitere newsletter ), conform legilor în vigoare.  nu furnizează adresa dumneavoastră de e-mail unor terţi, nu încurajează spam-ul şi nu face publice datele furnizate de clienţii săi, fără acordul explicit al acestora.

I.I.MARCU C. RUXANDRA MARIA certifică faptul că va respecta drepturile clienţilor, conferite de Legea nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, a Legii nr. 365/2002 privind comerţul electronic, precum şi a Ordonanţei nr. 130/2000 privind protecţia consumatorilor la încheierea şi executarea contractelor la distanţă cu modificările ulterioare. Printre aceste drepturi se numără (enumerarea nu are un caracter limitativ):

1.    Dreptul de a cere I.I.MARCU C. RUXANDRA MARIA să confirme prelucrarea sau nu a datelor personale ale clientului, în mod gratuit;
2.    Dreptul de a cere I.I.MARCU C. RUXANDRA MARIA să rectifice, actualizeze, blocheze sau şteargă, în mod gratuit, acele date furnizate a caror prelucrare nu este conformă dispoziţiilor Legii nr. 677/2001;
3.    Dreptul de a cere I.I.MARCU C. RUXANDRA MARIA să înceteze, în mod gratuit, prelucrarea datelor personale ale clientului;
4.    Dreptul de a cere I.I.MARCU C. RUXANDRA MARIA să înceteze expedierea de mesaje promoţionale.

Orice astfel de cerere/notificare se va data, semna şi trimite prin e-mail de către persoana înscrisă în baza de date, la adresa pravaliacusurprize@yahoo.com,

Orice accesare a bazei de date cu informaţii personale a utilizatorilor PRAVALIA CU SURPRIZE, inclusiv orice încercare de acces neautorizat, va fi înregistrată într-un fişier de acces. Fişierele de acces vor face posibilă identificarea de către I.I.MARCU C. RUXANDRA MARIA. a persoanelor care au accesat date cu caracter personal fără un motiv legitim, în vederea sesizării organelor competente. Orice încercare de a accesa datele personale ale altui utilizator, de a modifica conţinutul site-ului sau de a afecta performanţele serverului pe care rulează site-ul PRAVALIA CU SURPRIZE vor fi considerate tentative de fraudare a site-ului şi vor pune în mişcare cercetarea penală împotriva aceluia sau acelora care au iniţiat această acţiune.

11. Politica de utilizare a cookie-urilor

Site-ul PRAVALIA CU SURPRIZE foloseşte cookie-uri ale Google Analytics şi Google AdWords, servicii de analiză a traficului şi publicitate, precum şi cookie-uri ale furnizorilor de publicitate online. Categorii de cookie-uri folosite: de performanţă a site-ului, de analiză a vizitatorilor, de remarketing şi publicitate. Aceste cookie-uri nu colectează date cu caracter personal şi nu identifică personal vizitatorii site-ului, ci sunt folosite pentru a vă putea oferi conţinut adaptat preferinţelor dvs. pe parcursul navigării pe Internet. Dacă doriţi să aflaţi mai multe despre cum funcţionează cookie-urile în relaţie cu publicitatea online, vă rugăm consultaţi site- ul

www.youronlinechoices.com/ro/faqsintrebari-frecvente.
Limitarea folosirii cookie-urilor poate afecta anumite functionalităţi ale www.pravalia-cu-surprize.ro.

Cookie-urile sunt stocate pe dispozitivele folosite de utilizatori pentru navigarea web numai când utilizatorul decide să navigheze în site-ul Pravalia-cu-surprize dincolo de prima pagină accesată. În acest caz, continuarea navigării dincolo de prima pagină accesată este interpretată drept consimţământ al utilizatorului pentru acceptarea stocării cookie-urilor, având în vedere înştiinţarea explicit afişată în bara din partea de jos a ecranului.

12. Forţa majoră

Niciuna din părţi nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligaţiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare este cauzată de un eveniment de forţă majoră. Forţa majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului părţilor şi care nu poate fi evitat.

13. Dispoziţii finale

Orice altă problemă cauzată de produsele şi serviciile prezentate pe RETRO BOUTIQUE şi care nu este deja tratată de nici un articol din prezentul document, se va soluţiona pe cale amiabilă în termen de 30 de zile lucrătoare de la data sesizării în scris a problemelor de către utilizator. În cazul în care nu s-a reuşit stingerea conflictului pe cale amiabilă, competenţa revine instanţelor de judecată române sau unui organism de rezolvare a disputelor alternativ, agreat de ambele părţi.

Fiind de acord cu aceşti “Termeni şi condiţii de utilizare a site-ului PRAVALIA CU SURPRIZE, clientul îşi asumă în totalitate consecinţele ce decurg din folosirea în aceste condiţii a site-ului.

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE. TERMENI ȘI CONDIȚII DE UTILIZARE A WEBSITE-ULUI

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL (denumită în cele ce urmează și “Politica”)

Scopul prezentei Politici este de a explica tipul de date cu caracter personal colectate, modalitatea de prelucrare a acestora, drepturile persoanelor vizate, timpul de păstrare a acestora precum și alte informații relative prelucrării datelor cu caracter personal. Protecția datelor este o prioritate pentru managementul I.I.MARCU C. RUXANDRA MARIA cu sediul social in Bucuresti, Str.Tg. Neamt nr.16, Bl.D4, et2, ap.15, Sector 6, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. F40/768/2011, avand Codul de identificare fiscala28114463, denumita in continuare Pravalia Cu Surprize. Navigarea pe paginile site-ului nostru e posibilă fără nicio declarare a datelor cu caracter personal. Cu toate acestea, pentru anumite situații specifice precum completarea unui chestionar sau participarea la un concurs, persoanelor vizate li se pot colecta și prelucra anumite date cu caracter personal. Dacă prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară și nu există niciun fundament statutar pentru această procesare ne obligăm să obținem consimțământul de la persoana vizată. Prelucrarea datelor cu caracter personal – precum numele, prenumele, adresa, adresa de e-mail, numărul de telefon ale unei persoane vizate – se va efectua de fiecare dată în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (“Regulamentul”) și în concordanță cu reglementările de protecție a datelor . Prin intermediul acestei Politici compania noastră ar dori să informeze publicul general despre natura, amploarea și scopul pentru care colectam și procesăm date cu caracter personal. Pe lângă acestea, persoanele vizate sunt informate și asupra drepturilor de care beneficiază, drepturi reglementate de Regulament. În calitate de operator, Pravalia Cu surprise a implementat numeroase măsuri tehnice și organizaționale ca să asigure protecția completă a datelor personale.

 1. Definiții

Prezenta Politică are la bază Regulamentul,  precum și oricare și toate legile aplicabile privind protecția datelor cu caracter personal. Politica trebuie să fie comprehensibilă atât pentru publicul general, cât și pentru clienții și partenerii noștri de afaceri. Pentru a asigura acest lucru, vom explica terminologia folosită. În această Politică vom folosi, inter alia, următorii termeni:

Date personale sau Datele cu caracter personal se referă la orice informație care face posibilă identificarea unei persoane fizice (persoană vizată).

Persoana vizată – reprezintă o persoană fizică identificată sau identificabilă. O persoană fizică „identificabilă” este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, inclusiv prin referire la un număr de identificare sau la unul sau mai mulți factori caracteristici identității sale fizice, fiziologice, mentale, economice, culturale sau sociale.

Prelucrarea – reprezintă a efectua orice operațiune sau set de operațiuni asupra Datelor cu caracter personal, cu sau fără mijloace automate, precum colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea,adaptarea sau modificarea, recuperarea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea (prin transmitere,difuzare sau punere la dispoziție în alt mod), alinierea sau combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea,

Restricția prelucrarii – se referă la marcarea datelor personale prelucrate cu scopul de a limita prelucrarea lor în viitor,

Crearea de profiluri – se referă la orice formă autorizată de prelucrare a datelor personale consistând în folosirea datelor personale pentru a evalua anumite aspecte personale caracteristice pentru o persoană fizică, în particular pentru a analiza sau a prezice aspecte referitoare la performanța la muncă, situația economică, sănătatea, preferințele personale, interesele, fiabilitatea, locația sau deplasările unei persoane fizice,

Pseudonimizarea – este prelucrarea datelor personale într-o asemenea manieră încât datele personale nu mai pot fi atribuite unei persoane vizate fără utilizarea unor informații adiționale, cu condiția ca aceste informații adiționale să fie stocate separat și să fie supuse unor măsuri tehnice și organizaționale care să asigure faptul că datele personale nu sunt atribuite unei persoane fizice identificate sau identificabile,

Operator sau operator responsabil pentru prelucrare – este persoana fizica sau juridica, autoritate publică, agenție sau alt organ care, singur sau cu ajutorul unor terțe părți, determină scopurile sau mijloacele prelucrarii de date personale; acolo unde scopurile și mijloacele prelucrarii sunt determinate de legislația Uniunii sau a Statelor Membre, operatorul sau criteriile specifice pentru nominalizarea lui pot fi furnizate de legislația Uniunii sau a Statelor Membre,

Destinatarul – este o persoană fizica sau juridica, autoritate publică, agenție sau alt organ, către care datele personale sunt dezvăluite, fie el o terță parte sau nu. Cu toate acestea, autoritățile publice care ar putea să primească datele personale în cadrul unei anchete particulare în concordanță cu legislația Uniunii sau a Statelor Membre nu vor fi văzute ca destinatari; prelucrarea acelor date de către autoritățile publice va fi în conformitate cu regulile aplicabile protecției datelor în concordanță cu scopurile prelucrarii.

Terță parte – este o persoană fizica sau juridica, autoritate publică, agenție sau alt organ în afara persoanei vizate, operator, prelucrător și persoane care, sub autoritatea directă a operatorului sau a prelucrătorului, aunt autorizate să prelucreze date personale,

Consimțământ – consimțământul persoanei vizate este orice indicație dată în mod liber, specifică, informată și clară pe care persoana vizată o oferă printr-o declarație sau printr-o acțiune afirmativă clară, semnificând acordul pentru prelucrarea datelor sale personale.

 

 1. Numele și adresa operatorului Pravalia Cu Surprize – F64 Studio S.R.L. cu sediul social in Bucuresti, Str. Targu Neamti, nr. 16, Bl.D4, Sc.B, Ap.15, Sector 6, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. F40/768/2011, avand Codul de identificare fiscala28114463, Telefon:+4072308491, Email:pravaliacusurprize@yahoo.com, Website: www.pravalia-cu-surprize.ro.
 2. Adresa ofițerului de protecție a datelor

Orice persoană vizată ne poate oricând contacta în mod direct cu orice întrebări sau sugestii în legătură cu protecția datelor cu caracter personal la următoarea adresă de e-mail pravaliacusurprize@yahoo.com

 1. Cookies

Paginile de internet pravalia-cu-surprize.ro folosesc Cookie. Cookie-urile sunt fișiere text care sunt stocate într-un computer prin intermediul browserului de internet. Multe site-uri și servere utilizează cookie-uri. Multe module cookie conțin un cod numit cookie. Un ID cookie este un identificator unic al cookie-ului. Se compune dintr-un șir de caractere prin care paginile și serverele internet pot fi atribuite browserului de internet în care a fost stocat cookie-ul. Acest lucru permite site-urilor web si serverelor vizitate să diferențieze browserul individual al datelor de la alte browsere de internet care conțin alte cookie-uri. Un anumit browser de internet poate fi recunoscut si identificat folosind un cod de cookie unic. Prin utilizarea cookie-urilor Pravalia Cu Surprize poate furniza userilor site-ului mai multe servicii usor de utilizat care nu ar fi posibile fără setarea cookie-urilor. Cu ajutorul unui cookie, informatiile și ofertele de pe site-ul nostru pot fi optimizate având în vedere utilizatorul. Cookie-urile ne permit, după cum am menționat anterior, să recunoaștem utilizatorii site-ului nostru web. Scopul acestei recunoașteri este de a ușura utilizarea de către utilizatori a site-ului nostru web. Utilizatorului site-ului web care utilizează module cookie, cu titlu de exemplu menționăm, nu trebuie să introducă date de acces de fiecare dată când site-ul este accesat, deoarece acesta este preluat de site-ul web, iar cookie-ul este astfel stocat în sistemul informatic al utilizatorului. Un alt exemplu este cookie-ul unui coș de cumpărături într-un magazin online. Magazinul online își amintește articolele pe care un client le-a plasat în coșul de cumpărături virtuale prin intermediul unui modul cookie. În timpul utilizării este posibil să colectăm automat informații cum ar fi adresele IP de la care accesați site-ul și browserul pe care îl folosiți, iar dumneavoastră sunteți de acord cu stocarea anumitor informații pe computerul dumneavoastră (“module cookie”), toate în scopul de a vă asigura un acces optim la site și operarea acestuia de către dumneavoastră. Avem o pagină detaliată cu cookie-urile folosite pe site-ul Pravalia Cu Surprize la Politica Cookies

 1. Înscrierea la newsletter-ele noastre

Pe website-urile F64 utilizatorilor li se oferă oportunitatea de a se înscrie la newsletter-ul companiei. F64 își informează clienții și partenerii de afaceri în mod regulat prin intermediul unui newsletter despre ofertele companiei. Newsletter-ul companiei poate fi primit de către persoana vizată doar dacă (1) persoana vizată are o adresă de email validă și (2) dacă persoana vizată se înregistrează pentru a primi newsletter-ul. Un email de confirmare va fi trimis către adresa de email înregistrată de către persoana vizată pentru prima dată în vederea trimiterii newsletter-ului, pentru motive legale, prin procedura double opt-in. Acest email de confirmare este utilizat pentru a dovedi dacă deținătorul adresei de email este autorizat să primească newsletter-ul. Pe parcursul înregistrării la newsletter, stocăm adresa de IP a sistemului computer-ului atribuit de către furnizorul de servicii de internet (ISP) și folosit de către persoana vizată în momentul înregistrării, la fel ca și data și timpul înregistrării. Colectarea acestor date e necesară pentru a înțelege posibilele întrebuințări neadecvate a adresei de email a unei persoane vizate la o dată mai târzie, și de aceea servește scopului de protecție legală. Datele personale colectate ca parte din înregistrarea pentru un newsletter vor fi folosite doar pentru a trimite newsletter-ul. În plus, cei care se înscriu la newsletter vor fi informați prin email, atât timp cât acest lucru e necesar pentru serviciul de newsletter sau pentru o înregistrare în chestiune, căci acesta ar putea fi cazul în eventualitatea unor modificări la oferta de newsletter, sau în eventualitatea unei schimbări ale circumstanțelor tehnice. Nu va exista niciun transfer al datelor personale colectate de către serviciul de newsletter către terțe părți. Înregistrările la newsletter-ul nostru pot fi reziliate de către persoana vizată în orice moment. Consimțământul de a stoca date personale, dat de către persoana vizată pentru primirea newsletter-ului, poate fi revocat oricând. Există un link în fiecare newsletter pentru dezabonare.

 1. Posibilitatea contactului prin website

Website-ul Pravalia Cu Surprize conține informații care permit un scurt contact electronic cu compania noastră, precum și comunicarea directă cu noi, prin includerea unei adrese de email generale. Dacă o persoană vizată ne contactează prin email sau prin formularul de contact, datele personale transmise de către aceasta in mod voluntar sunt stocate automat. Astfel de date personale, transmise în mod voluntar de către o persoană vizată către operator, sunt stocate pentru scopul prelucrarii și contactării persoanei vizate.

 1. Ștergere de rutină și blocarea datelor personale

Pravalia Cu Surprize va prelucra și stoca date personale ale persoanei vizate numai pe perioada necesară pentru a-și îndeplini scopul de stocare, sau pe perioada care este prevăzută de către legiuitorul european sau de către alte legi aplicabile. Dacă scopul stocării nu este aplicabil, sau dacă perioada de stocare prevăzută de legislația aplicabilă în vigoare expiră, datele personale sunt șterse, în concordanță cu cererințele legale.

 1. Drepturile persoanei vizate

Dreptul de acces al persoanei vizate. In vederea exercitarii dreptului de acces persoana vizata poate oricând să contacteze Pravalia Cu Surprize cu o solicitare in acest sens prin care sa obtina un raport al datelor cu caracter personal;

Dreptul de rectificare. Fiecare persoană vizată are dreptul de a obține rectificarea datelor cu caracter personal atunci cand acestea sunt incorecte sau au suferit anumite modificari sau necesita a fi completate.

Dreptul la ștergere. Fiecare persoană vizată are dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal dupa cum urmeaza: i) atunci cand datele nu mai sunt necesare in scopul pentru care au fost colectate sau prelucrate, ii) persona vizata isi retrage consimtamantul pe baza caruia are loc prelucrarea, iii) persoana vizată obiectează la prelucrare în conformitate cu articolul 21(1) din Regulament și nu există temeiuri legale pentru prelucrare, sau persoana vizată obiectează la prelucrare în conformitate cu articolul 21(2) din Regulament, iv) datele cu caracter personal au fost procesate in mod illegal sau o dispozitie legala in vigoare impune stergerea acestora.

 

Dreptul la restrictionarea prelucrarii. Fiecare persoană vizată are dreptul de a obține restrictionarea prelucrarii, acolo unde unul dintre următoarele cazuri se aplică: a) acuratețea datelor personale este contestată de persoana vizată, b) prelucrarea este ilegală și persoana vizată se opune ștergerii datelor personale, dar cere în loc restrictionarea utilizării lor; c)Pravalia Cu Surprize nu mai are nevoie de datele personale cu scopul de a le prelucra, dar ele sunt cerute de persoana vizată pentru unitate, în vederea exercitării unor drepturi, d) persoana vizată s-a opus prelucrarii în conformitate cu articolul 21(1) din Regulament până la verificarea dacă temeiurile legitime ale Pravalia Cu Surprize prevaleaza asupra celor ale persoanei vizate.

Dreptul la portabilitatea datelor. Fiecare persoană vizată are dreptul sa solicite transferarea datelor cu caracter personal catre o terta persoana sau catre insasi persoana vizata.

Dreptul la opozitie. Fiecare persoană vizată are dreptul de a se opune oricand, din motive care au legătură cu situația sa particulară, la prelucrarea datelor personale care îl/o vizează, fapt care se bazează pe punctele (e) și (f) din Articolul 6(1) din Regulament. Aceasta se aplică și crearii de profiluri.  nu va mai prelucra date personale în eventualitatea unei opozitii, decât dacă putem demonstra temeiuri convingătoare și legitime pentru prelucrare, care suprascriu interesele, drepturile și libertățile persoanei vizate, sau pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea drepturilor legale. Dacă Pravalia Cu Surprize prelucreaza date personale pentru scopuri de marketing direct, acolo unde exista un consimtamant prealabil, persoana vizată va avea dreptul să se opuna oricând la prelucrarea datelor sale personale pentru un astfel de marketing. Aceasta se aplică crearii de profiluri până în punctul în care este în relație cu un astfel de marketing direct. Dacă persoana vizată obiectează la prelucrarea realizată pentru scopuri de direct marketing, atunci Pravalia Cu Surprize nu va mai procesa datele sale personale în aceste scopuri. În plus, persoana vizată are dreptul, pe temeiuri legate de situația sa particulară, să obiecteze la prelucrarea datelor sale personale de către Pravalia Cu Surprize pentru scopuri de cercetare științifică sau de cercetare istorică, sau pentru scopuri statistice, în conformitate cu Articolul 89(1) din Regulament, decât dacă prelucrarea e necesară pentru realizarea unei sarcini îndeplinite în interes public.

 

Luarea deciziilor individuale, inclusiv crearea de profiluri. Fiecare persoană vizată are dreptul să nu facă obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice cu privire la aceasta sau în mod similar o afectează în mod semnificativ, atât timp cât decizia nu se bazează pe acordul explicit al persoanei vizate. Pravalia Cu Surprize va implementa măsuri de susținere adecvate pentru a proteja drepturile și libertățile persoanei vizate și interesele legitime, cel puțin dreptul de a obține o intervenție umană din partea Pravalia Cu Surprize, de a-și exprima punctul de vedere și de a contesta decizia.

Dreptul de a retrage consimțământul. Fiecare persoană vizată are dreptul să-și retragă consimțământul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în orice moment.

Dreptul de a formula o plangere autoritatii de supraveghere – in cazul in care persoana vizata apreciaza ca drepturile sale legitime in legatura cu operatiunile de prelucrare a datelor personale au fost incalcate, aceasta se poate adresa cu o plangere in acest sens Autoritatii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu sediul in B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania.

Daca doriti sa va exercitati drepturile sau sa ne transmiteti o notificare / cerere va rugam sa ne contactati la datele de contact indicate in prezenta Politica. Pravalia Cu Surprize  va va raspunde in cel mai scurt timp posibil dar nu mai tarziu de 30 de zile. Pentru orice intarzieri va vom anunta si va vom oferi motivele justificate ale intarzierii.

 1. Temeiul juridic pentru prelucrare

Art. 6(1) lit. a Regulamentului servește ca bază juridică pentru prelucrarea operațiunilor pentru care obținem consimțământul pentru un anumit scop de prelucrare. Dacă prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru executarea unui contract la care este parte persoana vizată, cum este cazul, de exemplu, atunci când operațiunile de prelucrare sunt necesare pentru furnizarea de bunuri sau pentru furnizarea oricărui alt serviciu, prelucrarea este pe baza articolului 6 alineatul (1) lit. b din Regulament. Același lucru este valabil și pentru operațiunile de procesare care sunt necesare pentru realizarea măsurilor precontractuale, de exemplu în cazul anchetelor referitoare la produsele sau serviciile noastre. Compania noastră este supusă unei obligații legale prin care este necesară prelucrarea datelor cu caracter personal, cum ar fi îndeplinirea obligațiilor fiscale, prelucrarea se face pe baza art. 6 (1) lit. c Regulament. In cazuri rare, prelucrarea datelor cu caracter personal poate fi necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale unei alte persoane fizice. Acesta ar fi cazul, de exemplu, în cazul în care un vizitator a fost rănit în compania noastră și numele, vârsta, datele de asigurare de sănătate sau alte informații vitale ar trebui să fie transmise unui medic, spital sau unei alte părți terțe. Apoi, prelucrarea se va baza pe Art. 6 (1) lit. d din Regulament. În cele din urmă, operațiunile de prelucrare s-ar putea baza pe articolul 6 alineatul (1) litera f din Regulament. Acest temei juridic este utilizat pentru operațiunile de prelucrare care nu sunt acoperite de niciunul dintre motivele juridice menționate mai sus, dacă prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de compania noastră sau de o terță parte, cu excepția cazului în care aceste interese sunt înlăturate de interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate care necesită protecție a datelor cu caracter personal. Astfel de operațiuni de prelucrare sunt în mod special permise deoarece au fost menționate în mod specific de legiuitorul european. El a considerat că un interes legitim ar putea fi asumat dacă persoana vizată este clientul operatorului (considerentul 47 din propoziția 2 din Regulament).

 1. Interesele legitime urmărite de operator sau de o terță parte

În cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal se bazează pe articolul 6 alineatul (1) litera f Regulament, interesul nostru legitim este să ne desfășurăm afacerea în favoarea bunăstării tuturor angajaților și acționarilor noștri.

 1. Perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal

Datele cu caracter personal vor fi pastrate doar pentru perioada necesara scopului pentru care au fost colectate. După expirarea perioadei respective, datele corespunzătoare sunt șterse. Vor fi pastrate doar acele date cu caracter personal care fac parte din acte / documente pentru care legea prevede un termen de arhivare iar la expirarea termenului legal de arhivare acestea vor fi distruse.

 1. Furnizarea de date cu caracter personal ca cerință legală sau contractuală

Cerința necesară pentru a încheia un contract; Obligația persoanei vizate de a furniza datele cu caracter personal; consecințele posibile ale neîndeplinirii acestor date . Clarificam faptul că furnizarea de date cu caracter personal este cerută parțial de lege (de ex. reglementări fiscale) sau poate rezulta și din dispoziții contractuale (de exemplu, informații privind partenerul contractual). Uneori poate fi necesar să se încheie un contract conform căruia persoana vizată ne furnizează date cu caracter personal, care trebuie prelucrate ulterior de noi. Persoana vizată este, de exemplu, obligată să ne furnizeze date cu caracter personal atunci când compania noastră semnează un contract cu el sau ea.

 1. Protejarea datelor cu caracter personal

Pravalia Cu Surprize aplica un cadru intern de politici si standarde minime privind protectia datelor cu caracter personal. Aceste politici si standarde sunt acualizate periodic pentru a corespunde reglementarilor si evolutiei pietei. In conformitate cu dispozitiile legale in vigoare luam masuri tehnice si organizatorice adecvate (politici, proceduri, securitate etc.) tocmai pentru a asigura confidentialitatea si integritatea datelor cu caracter personal precum si pentru a asigura cadrul necesar prelucrarii acestora.

Autentificare

Ai uitat parola?

Creezi un cont?